Monster

Stel: u hebt een idee. Meer nog: een idee waarvan u denkt dat het de wereld verder kan helpen of op zijn minst een groep mensen die in lamentabele omstandigheden verkeert. Alleen is maar alleen en daarom zoekt u een groep medestanders. Doordat u charisma hebt vindt u een aantal mensen die net zo nobel is als u. Na hard vergaderen, lobbyen, communiceren en druk uitoefenen bereikt u uw doel. Gaat u op uw lauweren rusten? Nee, u heeft de smaak te pakken. U kijkt om u heen of er nog wat opinies te manipuleren zijn. Alles voor het goede doel. U houdt de naam van uw club, omdat die inmiddels geld blijkt te genereren en verandert de statuten, opdat uw nieuwe doel binnen uw wettelijk bereik ligt. Dit herhaalt zich een aantal maal. U bent ondertussen zo arrogant geworden dat u denkt dat u voor elk probleem een oplossing heeft. Uw club is zo groot geworden, dat alleen het bestuur nog overzicht heeft. Beroepskrachten voor de administratie worden aangenomen. Opiniepeilers worden ingehuurd. Te elfder ure melden zich leden aan die hopen op een voorspoedige carrière binnen het bestuur. U bent de enige die nog weet hoe het allemaal begonnen is. U heeft een monster gebaard.

U hebt de ANWB uitgevonden, of Greenpeace of Natuurmonumenten. Het meest waarschijnlijke is dat u iets heeft opgericht dat sommige mensen een politieke partij noemen.

Een partij is een groep mensen die zich aansluit bij een persoon en/of idee. Een politieke partij is het voorgaande gekoppeld aan staatkundige spelregels die te vinden zijn in de (grond)wet. Dit is wat anders dan een organisatie die ambitieuze personen in staat stelt een machtspositie te verwerven. Zoiets noemt men een kiesvereniging. Daar is op zich niets op tegen. Ook mensen met een pathologische hoeveelheid testosteron hebben recht op Lebensraum. Maar als er lippendienst bewezen wordt aan een ideologie spreken wij van volksverlakkerij. U heeft een vereniging tot bescherming van stadsbomen. Uw ledental daalt, want u hebt succes gehad. Gaat u dan ook de straattegels beschermen? Komt in de statuten te staan dat lantaarnpalen paars geschilderd moeten worden? Begint uw vereniging een actie tot behoud van Herman van Veen? Bent u inmiddels van mening dat er teveel bomen in de stad staan? Tieftlazerstraalt toch op! Wordt allen lid van de Partij voor Opheffing van Execrabele Politieke Partijen, de POEPP. Als u een halve ton in de partijkas stort, komt u gegarandeerd in het bestuur.

Rubriek(en): De MensTags:

Nog geen reactie, laat uw stem beneden horen!


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie *
Name *
Email *
Website

Let wel!

Natuurlijk kunt u op dit artikel reageren. Helaas kijken wij eerst of uw reactie voldoet aan onze eigenzinnige maatstaven voor stijl en inhoud. Wij schuwen de kritiek niet, mits goed geformuleerd en onderbouwd. Ook sluiten wij een weerwoord niet uit.

Alvast bedankt.