Bestuur

Bestuur T&E Instituut

Het bestuur van de stichting Tukker en Everwijn Instituut bestaat uit: Joke de Brieder: voorzitter; Hans Rombouts, secretaris; Albert Jan Schouten, penningmeester

Het Instituut is een Culturele ANBI

De Stichting Tukker & Everwijn Instituut staat bij de Belastingdienst geregistreerd als cultureel algemeen nut beogende instelling (ANBI).

In verband daarmee plaatst de stichting hierbij de volgende gegevens op de openbare website:

Naam
Stichting Tukker & Everwijn Instituut

RSIN-nummer
812053898

Contactgegevens

Het secretariaat van de stichting is gevestigd:

Nieuwe Binnenweg 290b
3021 GT Rotterdam
tel.: 010 4772526

Het bestuur bestaat uit drie personen. De bestuursvergaderingen worden  bijgewoond door de directeur.

Doelstelling en het beleidsplan

De stichting stelt zich ten doel het gesprek tussen individuen te bevorderen met artistieke, intellectuele en sociale middelen.

Voor het beleidsplan wordt verwezen naar ‘Stellingen’ op deze site.

Financiële verantwoording