Geld

Vroeger dacht ik altijd dat als iemand meer aanzien had, die daarom ook meer geld kreeg dan iemand met minder aanzien. Dus een professor krijgt meer geld dan een leraar op het gymnasium en die weer meer dan een leraar op een Ambachtschool. De directeur van de Gemeentereiniging meer dan de vuilnisophaler.

Later, toen ik linkse ideeën kreeg, dacht ik dat het precies andersom moest zijn: hoe meer status, hoe minder geld iemand kreeg. Die had tenslotte zijn status al en we moeten niet dubbelop belonen. Iemand (Pen, Tinbergen?) had eens bedacht dat je de directeur van de Gemeentereiniging moest vragen of voor hoeveel minder hij toch zijn baan zou willen houden en voor hoeveel geld hij vuilnisophaler zou willen zijn. Zo had hij dan twee salarissen genivelleerd. Dat is een mooi, maar onuitvoerbaar plan, want het vereist absolute eerlijkheid van de respondenten en die is zeker bij de meerverdienenden niet gegarandeerd. (U merkt dat ik nog steeds een wantrouwen tegen de hogere klasse heb.) Maar laatst brak echt mijn linkerklomp toen iemand (de naam heb ik verdrongen) beweerde dat we de toezichthouders van grote bedrijven, de commissarissen dus, meer moesten belonen, omdat het bestuur ze anders niet serieus zou nemen. Zoiets als: ‘Zo, kerel, verdien jij maar een ton per jaar voor een dag in de maand werken? Loser!’ Dat je dus hetzelfde effect zou bereiken door het bestuur minder te geven, komt niet in de sufgegolfde hersens op. Want voor minder geld krijg je geen goede bestuurders en managers, wordt altijd verteld. Ik weet toevallig het salaris van de directeur van Greenpeace. Die knakker verdient € 115.475 per jaar. Dat is voor een beetje directeur van een commerciële firma waarschijnlijk niks. Maar zou je voor een ideële organisatie nou geen fatsoenlijke directeur kunnen krijgen voor 90.000? Dat is altijd nog 200.000 in ouderwetse guldens. En als je alle salarissen van bijvoorbeeld directeuren van woningbouwcorporaties zou halveren, zou er dan minder sociale woningbouw plaatsvinden? Vroeger kregen ze inderdaad veel minder en werden er veel meer huizen in deze sector gebouwd. Of zouden ze dan collectief naar het buitenland vertrekken, zoals vaak wordt gesuggereerd? Ja, die zien hen daar aankomen! In de rest van de wereld hebben ze ambitieuze pikkebaasjes genoeg. Ook leuk is dat minister Remkes voorstelt om de salarissen van ministers met 30 % te verhogen, opdat ze dan evenveel verdienen als hun hoogste ondergeschikten, de secretarissen-generaal van de ministeries. Het enige wat we kunnen doen, is deze zakkenvullers publiekelijk verachten. Ze zullen allemaal huilen op weg naar hun bank.

Rubriek(en): De Mens, MissiveTags: ,

Nog geen reactie, laat uw stem beneden horen!


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie *
Name *
Email *
Website

Let wel!

Natuurlijk kunt u op dit artikel reageren. Helaas kijken wij eerst of uw reactie voldoet aan onze eigenzinnige maatstaven voor stijl en inhoud. Wij schuwen de kritiek niet, mits goed geformuleerd en onderbouwd. Ook sluiten wij een weerwoord niet uit.

Alvast bedankt.