Donner en de Sharia

Minister Donner vindt dat als tweederde van de Nederlandse bevolking voor de invoering van de Sharia is, dit moet gebeuren. Dit zijn wij geheel met hem eens. Het aardige van de democratie is dat hij voor iedereen in een land geldt. Vroeger hebben wij lange tijd onder het juk van het christendom geleefd, maar daar was democratisch toe besloten. Ook Hitler is op democratische wijze aan de macht gekomen. Dat hij hem daarna gelijk afschafte, is een ander verhaal. Maxim Verhagen wil een democratisch gekozen partij verbieden als die de Sharia propageert. Daarmee wil Verhagen suggereren dat democratie niet een vorm is, maar ook inhoudelijk bepaald is. Alleen christenen kunnen er een democratie op na houden, zegt hij eigenlijk.
In Californië is er een wet die zegt dat als iemand drie keer de wet overtreedt, hij direct levenslang krijgt. Drie keer een brood stelen en je zit levenslang op water en brood. Dat vinden wij natuurlijk ridicuul, maar het is wel democratisch verordend.
De Sharia zoals die in de Koran is geformuleerd, vereist een zodanig strenge bewijsvoering, dat het haast onmogelijk is iemand te veroordelen. Dat veel islamieten met de Koran een loopje nemen, net zoals de christenen met de Bijbel, moge duidelijk zijn. In Iran bijvoorbeeld wordt Sharia gebruikt voor vergrijpen die niets met het islamitisch recht van doen hebben, maar publieke lijfstraffen en verminkingen zijn een effectieve en onsubtiele manier om een volk te onderdrukken. Als de Sharia hier te lande wordt ingevoerd, hopen wij dat de originele Koranversie wordt gebruikt. Voor echtbreuk heb je vier getuigen nodig en als je beetje handig bent, worden die nooit gevonden.
Overigens kennen wij weinig staten waar de Sharia democratisch is ingevoerd.

P.S. Nu hoorden wij, een dag later, dat volgens de Sharia ongehuwd samenwonen hetzelfde wordt bestraft als echtbreuk. Daar zijn wel gemakkelijk vier getuigen voor te vinden. Ook hebben atheïsten de keuze tussen bekering en de dood. Dat zijn nare dingen. Een partij die de Sharia wil invoeren zal het hier nooit redden, dus verbieden is nogal overkill. Mocht het toch gebeuren, dan gaan we op Texel wonen en verklaren dat onafhankelijk van de Nederlandse Sharia-staat. Eigen belang eerst!

Rubriek(en): De Mens, MissiveTags: ,

Nog geen reactie, laat uw stem beneden horen!


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie *
Name *
Email *
Website

Let wel!

Natuurlijk kunt u op dit artikel reageren. Helaas kijken wij eerst of uw reactie voldoet aan onze eigenzinnige maatstaven voor stijl en inhoud. Wij schuwen de kritiek niet, mits goed geformuleerd en onderbouwd. Ook sluiten wij een weerwoord niet uit.

Alvast bedankt.