Bent u uitverkoren?

Onlangs kreeg ik van iemand de voor oudere protestanten bekende Statenbijbel ten geschenke. Een druk uit 1923, maar pretenderend dezelfde te zijn als de oorspronkelijke uit 1637. Ik ging bladeren en ik kwam terecht in het boek Leviticus. Daarin vertelt Mozes wat de Heere tot hem sprak. En dat liegt er godverdomme niet om.

Lees meer

Rubriek(en): De Mens, Missive

Stadsdichter

Mijn beroepsambities hebben zich sinds mijn jeugd in een dalende lijn bewogen. Ik begon met het ambt van Paus. Ik was toen vier. Het leek me wel wat dat als je op de radio iets zei de mensen thuis gingen knielen. Tenminste, mijn moeder deed dat als de Paus de zegen Urbi et Orbi (voor de stad en voor de wereld) uitsprak. Et benedictio Dei omnipotentis: Patris et Filii et Spritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Dat werd half gezongen en daarna kwam er een wereldwijd dito ‘Amen’ als antwoord. Van te voren had de Paus een toespraak gehouden in het Italiaans waarin hij vertelde dat hij erg voor vrede was of tegen niet-functionele seks. Dat je zo’n invloed op mensen kon hebben, dat leek mij wel wat.

Lees meer

Rubriek(en): Missive, Taal- en Letterkunde

Het geschenk van de ouders

Het voortbrengen van kinderen is een natuurlijke zaak en dient geaccepteerd te worden, hoewel niet aangemoedigd. Ons DNA wil zich voorplanten en het schijnt grote wilskracht te vereisen om daar niet in mee te gaan. In voorkomende gevallen is het kind gewenst en is men in blijde verwachting. In deze blije tijd is er veel te doen, zoals het inrichten van een babykamer, het aanvragen van de Blije Doos en het bedenken van een naam voor de aanstaande wereldburger. Die kinderkamer lukt wel en die Doos ook, maar het bedenken van een naam is geen gemakkelijke zaak.

Lees meer

Rubriek(en): Missive, Taal- en Letterkunde

Proza over poëzie

Het/luchtalarm/gaat.//Ik/kijk/naar de lucht.// Ik/ weet/ wat ik/moet doen.//Ik/moet/vluchten.// Maar/ waarheen/ moet ik/vluchten? U heeft het misschien niet gelijk door, maar dit is een gedicht. Bij elk schuin streepje begint een nieuwe regel en elk dubbel streepje is een witregel. Dan hebben we ineens zeventien regels. Dat schiet op. Een nogal flauwe uitspraak in proza krijgt het kunstzinnige van de poëzie. De dichter Jan Arends grossierde in dunne gedichten en hij heeft betere gemaakt dan bovenstaande, maar meestal is het toch in stukken gehakt proza, zoals mijn vriend J. het noemde.

Lees meer

Rubriek(en): Missive, Taal- en Letterkunde