Financiële verantwoording

2012:
Inkomsten € 2.873,35
Uitgaven € 3.588,14

2013:
Inkomsten € 3.046,46
Uitgaven € 3.121,77

2014:
Inkomsten € 2.884,14
Uitgaven € 4.468,34

2015:

Uitgaven:

Representatie              2.167,13

Kantoor                      5.316,80

Studie/ontwikkeling   1.131,54

Overig                        3.371,45

 

Totaal                         11.987,45

 

Inkomsten Missive      2.358,89

 

2016:
Nog nader te bepalen

Financieel overzicht 2017
Inkomsten
Missive inkomsten €    1.926,01
uitgaven €  (1.120,70)
opbrengst €       805,31
Uitgaven
Website €    2.635,44
Stipendium Laurine: uitgave boek Martina Otto €    5.834,96
Bestuurskosten €    1.082,80
Representatie €    2.019,02
Kantoor €       958,65
Tijdschriften €       940,95
Studie €    2.238,00
Overig €       364,65
2018  Jaaroverzicht instituut
Representatie directie 1085
Bestuurskosten 429
Projecten stichting 960
IT Kosten  (Website en hardware) 2490
Overig 2365
Opbrengsten Missive (Tijdschrift) 1193