Financiële verantwoording

2012:
Inkomsten € 2.873,35
Uitgaven € 3.588,14

2013:
Inkomsten € 3.046,46
Uitgaven € 3.121,77

2014:
Inkomsten € 2.884,14
Uitgaven € 4.468,34

2015:

Uitgaven:

Representatie              2.167,13

Kantoor                      5.316,80

Studie/ontwikkeling   1.131,54

Overig                        3.371,45

 

Totaal                         11.987,45

 

Inkomsten Missive      2.358,89

 

2016:
Nog nader te bepalen

Financieel overzicht 2017
Inkomsten
Missiveinkomsten€    1.926,01
uitgaven€  (1.120,70)
opbrengst €       805,31
Uitgaven
Website€    2.635,44
Stipendium Laurine: uitgave boek Martina Otto€    5.834,96
Bestuurskosten€    1.082,80
Representatie€    2.019,02
Kantoor€       958,65
Tijdschriften€       940,95
Studie€    2.238,00
Overig€       364,65
2018  Jaaroverzicht instituut
Representatie directie1085
Bestuurskosten429
Projecten stichting960
IT Kosten  (Website en hardware)2490
Overig2365
Opbrengsten Missive(Tijdschrift)1193