Interview met mijzelf als ex-katholiek

In uw stukjes heeft u het regelmatig over religie, met name de rooms-katholieke. De laatste tijd komt dat geloof nogal negatief in het nieuws. Houdt u dat bezig?   Ik moet er voornamelijk om lachen. Het is nogal een pompeuze godsdienst en niets is zo leuk als een hoogwaardigheidsbekleder die op zijn bek gaat. Die Benedictus - wij noemen hem nog steeds Ratti, zijn oude bijnaam – moet zich nu in allerlei bochten wringen om zijn blazoen schoon te houden. Katholieken hebben een lenige geest en dat hebben ze nu ten zeerste nodig.

Lees meer

Rubriek(en): De Mens, Missive

Mens en aap

Ik ben zelf volstrekt atheïstisch opgevoed, dus dat bovennatuurlijke zegt me niet zoveel, maar ik moet constateren dat veel van mijn studiegenoten wel in ‘iets’ geloven. Dat vinden ze ook belangrijk, dat geloof. In mijn jaar zitten een aantal moslima’s, wat in diverse gradaties twijfelende gereformeerden, een man die over een paar jaar kapelaan wil worden, iemand die denkt dat de Maya’s de toekomst konden voorspellen en een wankelende hindoe.

Lees meer

Rubriek(en): Doortje de Vries, Missive

Onstoffelijk

Zo rond mijn veertiende logeerde ik wel eens bij tante Frans. Tante Frans woonde in Vlaardingen met oom Joop en een heel stel neefjes en nichtjes. Zij was mijn peettante. Hierbij moet u niet direct aan maffia-praktijken denken. De peetoom en -tante werden geacht een bijzondere aandacht te besteden aan de katholieke opvoeding van het petekind.

Lees meer

Rubriek(en): De Mens, Missive

Et cum spiritu tuo

Ik ben zelf nooit zo spiritueel geweest, hoewel ik wel eens zwaar ontroerd geweest ben toen ik voor het eerst gregoriaans hoorde zingen. Ik dacht toen echt dat engelen bestonden. Maar de kerk was vol en ik kon de zingende nonnen niet zien. En bovendien was ik zes en in Bretagne, dus dat scheelt. Ik heb een spirituele tante die op vakanties op een bergtop a-oem gaat zingzeggen en dan is ze aangenamer dan daarvoor, dus voor sommige mensen is spiritualiteit heel heilzaam.

Lees meer

Rubriek(en): Doortje de Vries, Missive

De Heilige Schrift

Omdat de christenen weer aan de macht zijn, is het een goede zaak om ons eens te verdiepen in de Bijbel oftewel de Heilige Schrift, de eeuwenoude bron van goed en kwaad. Het is een raar boek: stilistisch onevenwichtig, veel te dik en voornamelijk erg saai. Als het nu geschreven zou worden, zou geen uitgeverij er zich aan wagen of er op zijn minst een editor op zetten, die dan tachtig procent zou schrappen. Het is een allegaartje van wetten, vermaningen, geschiedenis, uitspraken van en lofzangen op een opperwezen, die nogal erg met zichzelf is ingenomen.

Lees meer

Rubriek(en): Missive, Taal- en Letterkunde

Leidslieden

We hebben het mooiste speelgoed ter wereld gekregen: de menselijke hersenen. Alleen is men vergeten er de gebruiksaanwijzing bij te doen.

Lees meer

Rubriek(en): De Mens, Missive

Vredezijmethem

Onze adjunct werd vroeger, begin jaren zeventig, wel eens nageroepen vanwege zijn uiterlijk. Een van de uitroepen was: "Hé, Jezus!" Dit was zelden vriendelijk bedoeld, maar de adjunct noch Jezus hebben een klacht ingediend. Ze wisten wie het zeiden - bouwvakkers - en schelden deed toen geen zeer. Nu komt de naam Jezus als voornaam hier te lande vrijwel niet voor.

Lees meer

Rubriek(en): Missive, Taal- en Letterkunde