Verboden te filmen

Een dichter schrijft wel ereis een gedicht. Heeft hij er een aantal geschreven, dan moet hij een tijdje leuren bij litteraire tijdschriften. Heeft hij daarin een paar gedichten gepubliceerd, dan is er soms een uitgever bereid een zeker verlies te accepteren. Heeft de dichter geluk, dan komt er een niet al te slechte bespreking in een provinciaal dagblad. Kosten voor de kunstenaar: fl. 3,50, inclusief pen/tekstverwerker en papier (drank niet meegerekend).

Lees meer

Rubriek(en): De Mens, Missive