Sport

Ik was vroeger niet geheel onsportief. Omdat mijn ouders de rooms-katholieke lagere school in Crooswijk te weinig prikkelend vonden voor mijn overnieuwsgierige brein, werd ik op de Sint-Bavoschool gedaan in Kralingen, geleid door de Broeders van Dongen. Die school was geliefd bij de wat serieuzere katholieke ouders. De routeplanner geeft...

Lees meer

Rubriek(en): De Mens, Missive

Het wij

In de jaren zestig was er in de oude volkswijk Oud-Crooswijk in Rotterdam een discussie over wie er nou asociaal was in de wijk. De bewoners ten oosten van de Crooswijkseweg, die de wijk in tweeën splitste, verwezen naar de bewoners van de straten ten westzijde. In het westelijke deel van de wijk voelden sommige straten zich beter dan andere en men verwees collectief naar de Rubroekstraat, de straat waar ik destijds woonde.

Lees meer

Rubriek(en): Missive, Taal- en Letterkunde

Onstoffelijk

Zo rond mijn veertiende logeerde ik wel eens bij tante Frans. Tante Frans woonde in Vlaardingen met oom Joop en een heel stel neefjes en nichtjes. Zij was mijn peettante. Hierbij moet u niet direct aan maffia-praktijken denken. De peetoom en -tante werden geacht een bijzondere aandacht te besteden aan de katholieke opvoeding van het petekind.

Lees meer

Rubriek(en): De Mens, Missive

Vrienden

Ik vier altijd mijn verjaardag. Traditie. Het geeft altijd een tevreden gevoel om een avond lang koning te zijn in je vriendenrijk. Het geeft ook een rijk gevoel. Je geeft vrienden de gelegenheid om te kunnen genieten van je andere vrienden. Soms ontstaan nieuwe vriendschappen. (In het ergste geval hebben ze jou dan niet meer nodig, maar dat komt gelukkig zelden voor.) Ik leen zelf ook graag vrienden van anderen. Als iemand met jou bevriend is, zal hij hoogstwaarschijnlijk een goede smaak hebben.

Lees meer

Rubriek(en): De Mens, Missive

Gemeentepoëzie

“Rotterdam moet schoon, heel en veilig. Waarom? Daarom!” Deze mantra ziet men op vuilniswagens in Rotterdam. Op deze Roteb-vehikels staan vaak dichtregels en het gemeentebestuur dacht daar haar maatschappelijke poëzie aan toe te voegen.

Lees meer

Rubriek(en): Missive, Taal- en Letterkunde

Assumulatie

Kopzeurens zijn we altegader wel goed, donkt mij. Dat zeg ik in mijn onschuldigheden en dat moet ook zo maar blijven, want ik ben niet zo best in mijn liefde, daar moet ook maar iets over gesproken worden en niet van ouds, want zo ben ik allang niet meer. Dat zou u ook weleens willen zeggen, maar zo wil het niet liggen, want ik sta ervoor.

Lees meer

Rubriek(en): Missive, Taal- en Letterkunde

Sport maakt dom

In de Volkskrant van 12 april 2007 stond een open brief aan de Minister-President (met hoofdletters, terwijl die nergens voor nodig zijn) van Erica Terpstra als voorzitter van het NOC*NSF. Ook die aanstellerige asterisk is nergens voor nodig, maar die zal wel door een duurbetaald pr-bureau bedacht zijn en die hebben ook recht op briljante vondsten. Open brieven zijn een eigenaardig fenomeen.

Lees meer

Rubriek(en): De Mens, Missive